Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilen Doç. Dr. İbrahim Aşkar, evli 1 çocuk babası. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi olan Aşkar, güzel sanatlar, el sanatları, bilim-teknoloji ve şiir yazmak hobileri arasında bulunuyor. Çok sayıda makalesi bulunan Doç. Dr. Aşkar, halen serbest hekim estetik ve plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.

1967 yılında Denizli-Tavas‘da doğdu. Üniversite sınavlarında Türkiye genelinde derece yakalama başarısı gösteren Dr. İbrahim Aşkar 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 – 1993 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı ‘nda rotasyon yaptı. 1993-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı ‘nda uzmanlığını tamamladı. 1997 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı ve Yanık Merkezi’ nde 2 aylık rotasyonu tamamladıktan sonra 1998 – 2004 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nı kurdu ve başkanlığını yaptı. Sayısız mikrocerrahi operasyonu yaparak 2004 yılında Doçentlik ünvanını alan Dr. Aşkar, gerek yaptığı yayınlar gerekse de başarılı operasyonları sebebi ile çok sayıda taktir ve ödül aldı. 2003 yılından beri Amerika’da yayınlanan bilimsel bir dergi olan “Microsurgery” dergisinde danışman editör olarak görev yapmıştır. Doç. Dr.İbrahim Aşkar, 2007 yılından bu yana mesleğini İstanbul’da yürütmektedir. İstanbul’da özel Sema Hastanesi’nde bir dönem çalıştıktan sonra kendi yerinde çalışmalarına devam etmektedir.

ULUSAL YAYINLARI

 1. Yenidünya MO, Sevin K, Aşkar İ, Yormuk E: Yüz bölgesi orta ve küçük çaplı defektlerinin rekonstrüksiyonu. Ankara Tıp Mecmuası 1995;48:439-469.
 2. Bilgin ÖF, Aşkar İ, Erverdi N, Tuncer G, İnan A, Tüzüner A: Sepsiste pentoksifilinin antibakteriyel etkisi. Medical Network Klinik Bilimler 1996;2:47-48.
 3. Adanalı G, Aşkar İ, Yılmaz S, Saray A, Gültan S, Yormuk E: Topikal organoheparinoidin tavşanlarda random paternli fleplerin yaşayabilirliği üzerine etkisi. SBAD (Sağ Bil Arş Derg) 1996;7:33-38.
 4. Yenidünya MO, Aşkar İ, Demirseren ME, Özbek MR: Parmak ucu yaralanmaları. SBAD (Sağ Bil Arş Derg) 1996;7:61-70.
 5. Adanalı G, Sevin K, Aşkar İ, Yılmaz S: Geometrik skar revizyonu. SBAD (Sağ Bil Arş Derg) 1996;7:203-208.
 6. Yılmaz S, Saray A, Adanalı G, Aşkar İ, Apaydın I, Gültan SM: Tendon iyileşmesi ve adhezyonlar üzerinde nadroporinin etkisi: Deneysel çalışma. SBAD (Sağ Bil Arş Derg) 1996;7:209-217.
 7. Aşkar İ, Adanalı G, Yılmaz S, Özbek MR: Serbest flep cerrahisinde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının tromboz oluşumuna etkisi. Türk Plast Cer Derg 1997;5:38-41.
 8. Saray A, Demirseren ME, Aşkar İ, Sevin K: Bipediküler Venöz Flep Canlılığı Üzerine Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Etkisi. İnsizyon 1997;1:34-38.
 9. Yenidünya MO, Aşkar İ, Sevin K, Bayraktaroğlu G: Bowen hastalığı: Sekiz olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1997;50:203-207.
 10. Aşkar İ, Sevin K, Saray A, Deveci M, Sabuncuoğlu BT: Etodolak’ın random paternli rat dorsal deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi: Deneysel Çalışma. Medical Network Klinik Bilimler & Doktor 1998;4:550-554.
 11. Yenidünya MO, Yılmaz S, Aşkar İ: Saçlı deride iki karınlı flep. İnsizyon 1998;1:Ek6-8.
 12. Sevin K, Aşkar İ, Dolanmaz D, Saray A: Atipik lokalizasyonlu dentigiröz kist. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1999;52:117-120.
 13. Aşkar İ, Sevin K, Saray A, Küçük B, Sabuncuoğlu BT: The effect of Etodolac on the microvascular patency rates. Ankara University Medical Journal 1999;21:81-84.
 14. Sevin K, Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT, Saray A, Yormuk E: The fate of high-density porous polyethylene medpor implant inserted into mandibular bone defects of dogs. Medical Research 1999;17:125-127.
 15. Aşkar İ,Gürlek A, Sabuncuoğlu BT, Sevin K: Etofenamat’ın random paternli sıçan dorsal deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi: Deneysel çalışma. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2000;7:301-5.
 16. Aşkar İ, Yıldırım M. Yüzde eşzamanlı çıkan bazal hücreli karsinom: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi 2006;33(4):252-255.
 17. Oktay MF, Aşkar İ, Yıldırım M, Topçu İ, Meriç F. Tuberculous parotitis: a review of 7 cases. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(5):272-77.
 18. Oktay MF, Aşkar İ, Kılınç N, Tuzcu A, Topçu İ. Auricular mucormycosis: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(4):228-30.

ULUSLARARASI YAYINLARI

 1. Sevin K, Saray A, Aşkar İ. Treatment of temporomandibular dislocation. Ann Plast Surg 1998;40:569-570.
 2. Özbek MR, Aşkar İ. Microsurgery in Turkey. Reconstructive Microsurgery Newsletter 1998;9:8-10.
 3. Yenidünya MO, Yılmaz S, Aşkar İ, Erçöçen AR, Özbek MR. Linear basal cell carcinoma: A case report. J Clin Derm 1998;1:8-10.
 4. Saray A, Can B, Kocabıyık F, Aşkar İ. Ischemia-reperfusion injury of the peripheral nerve: An experimental study. Microsurgery 1999;19:374-380.
 5. Sevin K, Aşkar İ, Saray A. Exposure of high-density porous polyethylene (Medpor®) used for contour restoration and treatment. Br J Maxillofac Surg 2000;38:44-49.
 6. Emiroğlu M, Aşkar İ, Can Z. Auricular pseudolymphoma. Eur J Plast Surg 2000;23:297-8.
 7. Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT, Yormuk E, Saray A. The Fate of Neurotization Techniques on Reinnervation after Denervation of Gastrocnemius Muscle: An Experimental Study. J Reconctr Microsurg 2001;17:347-355.
 8. Aşkar İ, Gürlek A, Sevin K. Lateral Facial Clefts (Macrostomia): Report of Six Cases. Ann Plast Surg 2001;47:355.
 9. Alıç B, Aşkar İ. Cutaneous tuberculosis on the nasal dorsum. Ann Plast Surg 2001;47:348.
 10. Aşkar İ, Gürlek A, Sevin K. Double auricle? Ann Plast Surg 2001;47(4):472-3.
 11. Aşkar İ, Saray A, Gürlek A, Sevin K, Sabuncuoğlu BT. The effects of some pharmacological agents on the survival of unipedicled venous flaps: An experimental study. Microsurgery 2002;21(8):350-57.
 12. Aşkar İ, Büyükbayram H. Scapular melanoacanthoma: A case report. Eur J Plast Surg 2002;24(8):391-393.
 13. Aşkar İ, Aytekin S, Büyükbayram H. Giant pilomatrixoma: A case report. Eur J Plast Surg 2002;25(1):26-28.
 14. Aşkar İ, Erbaş MK, Gurlek A. Effects of heparin fractions on prevention of skin necrosis due to adriamycin extravasation: An experimental study. Ann Plast Surg 2002;49:292-301.
 15. Aşkar İ, Aytekin S, Büyükbayram H. Linear verrucous epidermal nevus with cornu cutanea. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17(3):353-5.
 16. Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT. Superficial or deep implantation of motor nerve after denervation: An experimental study. Microsurgery 22(6):242-48, 2002.
 17. Aşkar İ, Kilinc N, Aytekin S. Syringocystadenoma papilliferum mimickling basal cell carcinoma on lower eyelid: A case report. Acta Chir Plast 2003;45(1):117-19.
 18. Aşkar İ, Kılınç N, Yücetaş A. Pyogenic granuloma appearing on Port-wine stain: A case report. Acta Chir Plast. 2003;45(2):52-4.
 19. Yalınkaya A, Aşkar İ, Bayhan G, Kılınç N, Yayla M. Aggressive angiomyxoma of the female pelvis and the labium: two case reports. Acta Obstet Gynecol Scand. 2003;82(3):298-301.
 20. Gürlek A, Aşkar İ, Bilen BT, Aydoğan H, Fariz A. The Use Lower Turbinate Bone Graft in Treatment of Saddle Nose Deformity. Aesth Plast Surg 2002;26(6):407-12.
 21. Aşkar İ, Bozkurt M. Protective Effects of Immunosuppressants and Steroids against Ischemia-Reperfusion Injury in Cremaster Muscle Flap at Microcirculatory Level. Microsurgery 2002;22(8):361-6.
 22. Aşkar İ, Kılınç N, Aytekin S. Bilateral basal cell carcinoma symmetrically appearing on lower eyelids: A case report. Acta Chir Plast. 2003;45(2):49-51.
 23. Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT. Prefabrication of periosteal graft alone or with oxidised cellulose: An experimental study. Acta Chir Plast. 2003;45(1):3-7.
 24. Gürlek A, Aşkar İ, Bilen BT, Çelik M, Fariz A, Aydoğan H, Arslan A. An easy way of finding a vein in microsurgery. Plast Reconstr Surg 2003;111(5):1766-7.
 25. Aşkar İ, Oktay MF, Kılınç N. Use of radial forearm free flap with palmaris longus tendon in reconstruction of total maxillectomy with sparing of orbital contents. J Cranifac Surg 2003;14(2):220-7.
 26. Aşkar İ, Kılınç N, Aytekin S. A giant lymphangioma circumscriptum on the anterior axilla: A case report. Can J Plast Surg 2003;11(3):157-59.
 27. Aşkar İ, Gültan SM, Erden E, Yormuk E. Effects of polyglycolic acid bioabsorbable membrane and oxidised cellulose on the osteogenesis in bone defects: An experimental study. Acta Chir Plast. 2003;45(4):131-8.
 28. Aşkar İ. Double reverse V-Y plasty in postburn scar contactures: A new modification of the V-Y plasty. 2003;29(7):721-5.
 29. Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT, Özbek MR. Subperiosteal tissue expansion: An experimental study. Eur J PLast Surg 2003;26:306-11.
 30. Aşkar İ, Bozkurt M, Oktay MF, Gurlek A, Keleş C. Salutary effects of radiopaque contrast media on the survival of random pattern skin flaps in the rat: An experimental study. Microsurgery. 2004;24(1):81-4.
 31. Gürlek A, Demir CY, Aşkar İ, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N, Çoban YK. Utilization of Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous (TRAM) Flap in Reconstruction of a Large Buttock Deformity: A New Indication of TRAM Flap. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(2):95-9.
 32. Oktay MF, Aşkar İ, Kılınç N, Topçu İ. Mucosal malignant melanoma in upper aerodigestive tract: Report of two cases. Acta Chir Plast. 2004;46(1):16-8.
 33. Aşkar İ. Use of Distant V-Y Plasty in Reconstruction of Defects on Nasal Dorsum: A new modification of V-Y Plasty. Can J Plast Surg 2003;11(4):219-23.
 34. Bayhan G, Aşkar İ, Erden AC, Ketani A. Teratogenic Effect of Trimethobenzamide: An Experimental Study. Biotechnology &Biotechnological Equipment (Basım için kabul edildi).
 35. Gurlek A, Aydogan H, Askar I. Grafting the nasal dorsum with tandem ear cartilage. Plast Reconstr Surg. 2004;114(1):263.
 36. Aşkar İ. Letter to Editor – Double Reverse V-Y-Plasty in Postburn Scar Contracture: a New Modification of V-Y-Plasty. Burns (Basım için kabul edildi).
 37. Ozcelik C, Onat S, Aşkar İ, Topal E. Surgical correction of postpneumonectomy syndrome by intrapleural expandable prosthesis in a child. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2004;3:390-392.
 38. Necmioğlu S, Aşkar İ, Lök V, Subaşı M. Use of the vastus lateralis muscle flap with a grooving procedure in the surgical treatment of chronic osteomyelitis of the femur. Ann Plast Surg. 2004;53(6):570-6.
 39. Aşkar İ, Bozkurt M, Gurlek A, Bac B. Protective effects of some antineoplastic agents on ischemia-reperfusion injury in epigastric island skin flaps. Microsurgery 2006;26:193-9.
 40. Aydogan H, Gurlek A, Parlakpinar H, Aşkar İ, Bay-Karabulut A, Aydogan N, Fariz A, Acet A. Beneficial effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on the ischaemia-reperfusion injury in rat skin flaps. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60:563-8.
 41. Oktay MF, Aşkar İ, Yıldırım A, Gurlek A, Akkus M, Topcu I, Meric F. Effects of antineoplastic agents on the peripheral nerves under a surgical tissue expansion procedure: an experimental study. Microsurgery. 2006;26(6):473-9.
 42. Bozkurt M, Kulahcı Y, Zor F, Aşkar İ. Multiple giant disseminated pyogenic granuloma in a burn lesion. J Burn Care Res. 2006;27(2):247-9.

ULUSLARARASI BİLDİRİ ve POSTERLER

 1. Saray A, Yılmaz S, Demirtaş M, Aşkar İ, Özbek MR: Island flaps with an exclusively neural pedicle (neurocutaneous flap): An experimental study. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), Helsinki, FINLAND, July 3-7, 1995.
 2. Emiroğlu M, Can Z, Aşkar İ, Sak SD, Gültan SM: Pseudolymphoma: A case report and review of literature. 8th Congress of the European Section of the IPRAS, June 22-25, 1997, Lisbon, Portugal.
 3. Emiroğlu M, Saray A, Aşkar İ, Özkaya Ö: Ischemia-reperfusion injury of peripheral nerve: An experimental study. 8th Congress of the European Section of the IPRAS, June 22-25, 1997, Lisbon, Portugal.
 4. Emiroğlu M, Aşkar İ, Saray A, Adanalı G, Özbek MR: The effect of use of low molecular weight heparin on the formation of thrombosis and hematoma in free flap surgery. 8th Congress of the European Section of the IPRAS, June 22-25, 1997, Lisbon, Portugal.
 5. Emiroğlu M, Aşkar İ, Yılmaz S, Özbek MR: Linear basal cell carcinoma: A case report. 8th Congress of the European Section of the IPRAS, June 22-25, 1997, Lisbon, Portugal.
 6. Aşkar İ, Aytekin S, Kılınç N, Kırbaş G: Lupus vulgaris: A retrospective study. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.
 7. Aytekin S, Aşkar İ, Yılmaz F, Çiçekli S: Keratoacanthoma associated with Bowen’s disease, multiple actinic keratoses, melanoacanthoma, and basal cell carcinoma: Acase report. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.
 8. Aşkar İ, Aytekin S, Kılınç N: Axillary lymphangioma circumscriptum: A case report. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.
 9. Aşkar İ, Aytekin S, Kılınç N: Nevus lipomatosus cutaneous superficialis on gluteal area: A case report. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.
 10. Aşkar İ, Aytekin S, Kılınç N: Syringocystadenoma papilliferum on lower eyelid: A case report. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.
 11. Aşkar İ, Aytekin S, Kılınç N: Supraclavicular lymphcytoma cutis: A case report. IV. Regional Clinicopathological Colloquium of International Society of Dermatopathology & Turkish Society of Dermatopathology, September 21-24, 2001, Antalya, Turkey.

ULUSAL BİLDİRİ ve POSTERLER

 1. Adanalı G, Gültan SM, Yılmaz S, Saray S, Aşkar İ, Yormuk E: Topikal organo-heparinoid uygulamasının tavşan deri flebi yaşayabilirliği üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim, 1994, Ankara.
 2. Yenidünya MO, Erçöçen AR, Aşkar İ, Gültan S, Özbek MR: Nota flebi ile birleştirilmiş Z-plasti. XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim, 1994, Ankara.
 3. Saray S, Özkaya Ö, Aşkar İ, Özbek MR: Serbest tendon greftlerinin “mezotenon benzeri” revaskülarizasyonu: Deneysel çalışma. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 3-4 Haziran, 1995, İstanbul.
 4. Aşkar İ, Saray A, Yenidünya MO, Erden E, Özbek MR: Periosteal doku genişletilmesi: Deneysel çalışma. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 5. Can Z, Sevin K, Aşkar İ, Saray A, Özkaya Ö: Kaviter mandibula defektlerinin rekonstrüksiyonundan medpor polietilen implant kullanımı: Deneysel çalışma. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 6. Yenidünya MO, Sevin K, Aşkar İ: Bowen hastalığı: Beş olgu sunumu. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 7. Yenidünya MO, Can Z, Aşkar İ, Demirseren E, Yormuk E: Bitki yanığı: Olgu sunumu. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 8. Aşkar İ, Gültan SM, Erden E, Apaydın İ, Yormuk E: Kemik defektlerinde poliglikolik asid membran ile okside selülozun osteogenez üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 9. Yenidünya MO, Aşkar İ, Yılmaz S, Yormuk E: Konjenital tetik başparmakta yeni fizik muayene bulgusu: Olgu sunumu. El Cerrahisi Simpozyumu, 13-14 Mayıs, 1996, İstanbul.
 10. Aşkar İ, Adanalı G, Yılmaz S, Özbek MR: Serbest flep cerrahisinde düşük molekül ağırlıklı heparinin tromboz oluşumuna etkisi. El Cerrahisi Simpozyumu, 13-14 mayıs, 1996, İstanbul.
 11. Saray A, Can Z, Aşkar İ, Özbek MR: Ekspande “cross-leg” flep. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, 1996, Bursa.
 12. Yılmaz S, Adanalı G, Erçöçen AR, Aşkar İ, Yormuk E: Bazal hücreli ve yassı hücreli karsinomda serbest radikal temizleyici enzim düzeyleri ile pürin-pirimidin metabolizması enzim düzeylerinin araştırılması. XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 4-8 Eylül, 1996, Bursa.
 13. Aşkar İ, Deveci M, Şahin Ü, Sevin K, Özbek MR: Etofenamat ve etodolak’ın rat dorsal deri flebi canlılığı üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 14. Aşkar İ, Saray A, Özbek MR, Sabuncuoğlu BT : Periost grefti prefabrikasyonu: Deneysel çalışma. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 15. Aşkar İ, Saray A, Deveci M, Emiroğlu M, Sevin K: Filgrastimin rat dorsal deri flebinde yaşayabilirliğe etkisi: Deneysel çalışma. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 16. Aşkar İ, Deveci M, Saray A, Özbek MR, Yormuk E: Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin rat dorsal deri flebi canlılığı üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 17. Aşkar İ, Sevin K, Dolanmaz D, Saray A: Atipik lokalizasyonlu dentigeröz kist: Olgu sunusu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 18. Sevin K, Aşkar İ, Saray A, Sevin K: Dev kondiloma akuminatum: Olgu sunusu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 19. Emiroğlu M, Aşkar İ, Can Z, Sak SD, Yormuk E: Preauriküler psödolenfoma: Olgu sunusu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 20. Can Z, Saray A, Aşkar İ, Yormuk E: Bukkal mukozanın primer malign triton tümörü: Olgu sunusu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya,.
 21. Saray A, Aşkar İ, Özbek MR: Periferik sinir uzatılmasının rat siyatik sinirinde “hazırlayıcı” etkisi: Deneysel çalışma. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül, 1997, İstanbul.
 22. Aşkar İ, Saray A, Küçük B, Sevin K: Etodolak ve etofenamat’ın mikrovasküler anastomozlar üzerine etkisi: Deneysel çalışma. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül, 1997, İstanbul.
 23. Aşkar İ, Saray A, Sevin K: Pediküllü ada venöz fleplerin el ve üst ekstremite defektlerinin onarımında kullanımı. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül, 1997, İstanbul.
 24. Gürlek A, Aşkar İ, Demir CY, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N: Rekürran temporomandibüler eklem luksasyonlarının tedavisinde kalvariyel kemik ile mikrovida-plak kullanımı. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 25. Aşkar İ, Gürlek A, Erbaş MK: Lateral fasiyel yarık (makrostomi). XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 26. Aşkar İ, Gürlek A, Alıç B, Yılmaz F: Burun sırtında kütanöz tüberküloz. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 27. Aşkar İ, Gürlek A, Sevin K, Sabuncuoğlu BT: Etodolak ve etofenamatın unipediküler venöz flep canlılığı üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 28. Aşkar İ, Küçük B, Saray A, Sevin K: Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin mikrovasküler anastomozlar üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 29. Aşkar İ, Yormuk E, Saray A, Sabuncuoğlu BT: Gastroknemius kasının denervasyonu sonrası değişik nörotizasyon tekniklerinin reinnervasyonda etkisi: Deneysel çalışma. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 30. Erbaş MK, Aşkar İ, Gürlek A: Adriamisin ekstravazasyonuna bağlı cilt nekrozunun önlenmesinde heparin fraksiyonlarının etkisi: Deneysel çalışma. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 31. Aşkar İ, Sabuncuoğlu BT, Gürlek A: Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin unipediküler venöz flep yaşayabilirliği üzerine etkisi: Deneysel çalışma. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 32. Aşkar İ, Oral GD, Gürlek A, Sevin K, Erbaş MK: Çift auriküla: Olgu sunumu. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 33. Bayhan G, Aşkar İ, Ketani A, Deniz M, Erden AC: Trimetobenzamidin kemik ve kıkırdak gelişmesi üzerindeki teratojenik etkileri: Deneysel çalışma. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 34. Aşkar İ, Aytekin S, Buhşem Ö, Büyükbayram H, Erbaş MK: Kornu kutane içeren verrüköz lineer epidermal nevüs: Olgu sunumu. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 35. Aşkar İ, Erbaş MK, Büyükbayram H: Sol skapular melanoakantoma: Olgu sunumu. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 36. Aşkar İ, Büyükbayram H, Erbaş MK: Önkolda dev pilomatriksoma: Olgu sunumu. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 37. Gürlek A, Demir CY, Aydoğan H, Alaybeyoğlu N, Aşkar İ: Potasyum ekstravazasyonu: Olgu sunumu. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 38. Buhşem Ö, Erbaş MK, Aşkar İ: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ekim 1987 – Kasım 1999 tarihleri arasında ameliyat edilen dudak-damak yarıklı hastaların retrospektif değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 39. Gürlek A, Aşkar İ, Aydoğan H, Demir CY, Ersöz A, Bilen BT: Rekürran temporomandibüler eklem luksasyonlarının tedavisinde kalvarial kemik ile mikroplak-vida kullanımı. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 40. Aşkar İ, Nihal Kılınç: Yüzde tek taraflı multipl bazal hücreli karsinom: Olgu Sunumu. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 41. Aşkar İ, Nihal Kılınç: Alt göz kapaklarında bilateral bazal hücreli karsinom: Olgu Sunumu. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 42. Aşkar İ, Nihal Kılınç: “Port-wine stain” üzerinde gelişen pyojenik granülom: Olgu Sunumu. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 43. Aşkar İ, Nihal Kılınç: Temporomandibüler eklem prefabrikasyonu: Ön çalışma. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 44. Oktay MF, Aşkar İ, Kılınç N, Topçu İ. Üst aerodigestiv traktta malign melanom: İki olgu sunumu. Rinolojide Yenilikler. 5-9 Haziran, 2002, Diyarbakır.
 45. Oktay MF, Kılınç N, Aşkar İ, Tuzcu A, Topçu İ. Mukormikozis: İki olgu sunumu.Rinolojide Yenilikler. 5-9 Haziran, 2002, Diyarbakır.
 46. Aytekin S, Aşkar İ, Yağdıran Ö. Ailevi olmayan sporadik sebase gland hiperplazisi. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 3-7 Eylül, 2002, Kapadokya.
 47. Aşkar İ, Necmioğlu S. Femur kronik osteomyelitinin oluklaştırma ve kas transferi ile cerrahi tedavisi. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
 48. Bozkurt M, Benlier E, Külahçı Y, Aşkar İ. Diyarbakır’da medya gelen uçak kazasının plastik cerrahi açısından analizi. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
 49. Aşkar İ, Oktay MF, Gürlek A, Bozkurt M, Topçu İ. Tüberküloz parotitleri: Retrospektif çalışma. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
 50. Bozkurt M, Aşkar İ, Oktay MF. Bilateral kondil fraktürüne bağlı dış kulak ve orta kulak hasarı. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
 51. Aşkar İ, Oktay MF, Gürlek A. El sırtındaki defektlerin onarımında dual venöz fleplerin kullanımı. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
 52. Aşkar İ, Oktay MF, Bozkurt M, Bay-Karabulut A, Gürlek A. Epigastrik ada fleplerinin iskemi-reperfüzyon hasarında antineoplastik ajanların etkileri: Deneysel çalışma. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Ekim, 2003, Samsun.
YÖNETTİĞİ TEZ
 • Dr. Kemal Erbaş’ın uzmanlık tezi: Ekstravazasyon yaralanmalarında heparin fraksiyonlarının etkisi.

KATILDIĞI ULUSLARARASI KURSLAR

 1. ISAPS 49th Instructional Course Advances and Refinements in Aesthetic Surgery, May 18 – 20, 1995, Antalya.
 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Endoskopik Endonazal Sinüs Cerrahisi’nin Dünü, Bugünü, Yarını, 27 – 28 Mayıs, 1996, Ankara.
 3. Glycolic Acid Certificate Programme during XIX th National Plastic and Reconstructive Surgery Congress, September 5, 1997, Antalya.
 4. Estetik Plastik Cerrahi Derneği II. Eğitim Kursu 10-12 Ekim, 1999, Ankara.
 5. XVI. Congress of the ISAPS, May 26-29, 2002, İstanbul.

ÜYESİ OLDUĞU CEMİYETLER

 • TPCD Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • EPCD Estetik Plastik Cerrahi Derneği

KATILDIĞI KONGRELER

 1. XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim, 1994, Ankara.
 2. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül, 1995, Girne.
 3. I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 3-4 Haziran, 1995, İstanbul.
 4. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül, 1997, Antalya.
 5. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül, 1997, İstanbul.
 6. V. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Kursu, 1-4 Eylül 1999, Ankara.
 7. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 30 Eylül – 3 Ekim, 1999, Kuşadası.
 8. XXII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim, 2000, İzmir.
 9. XXIII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 27-30 Eylül, 2001, İstanbul.
 10. XXIV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 24-27 Eylül, 2002, Ankara.
 11. XXV. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 21-25 Eylül, 2003, Samsun.
 12. XXVI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 25-29 Eylül, 2004, Ankara.
 13. XXVII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül, 2005, Konya.
 14. XXVII. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 25-28 Eylül, 2006, Ankara.

KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR

 1. El Cerrahisi Sempozyumu, 13-14 Mayıs, 1996, İstanbul.
 2. The International Symposium on Breast Surgery, September 7th, 1997, Antalya.
 3. Yanık Organizasyonu ve Acil Yanık Tedavisi Sempozyumu, 23-25 Mayıs, 1998, Ankara.
 4. New Horizons in Aesthetic Surgery, November 14-15, 1998, Ankara.
 5. Dudak-Damak Yarıkları ve Mammoplasti Sempozyumu, TPRECD Yurtiçi Bölgesel Toplantısı, 11 Haziran 2001, Elazığ.

Call now

WhatsApp chat